onsdag 8. september 2010

Kvinner, ikke kjemp alene!

gjesteinnlegg av Andrea Røyrøy Beinset, nestleder AUF i Aust-Agder


Norge har vi kommet langt på vei når det kommer til likestilling, i andre land er de ikke like heldige. For å oppnå likestilling må man jobbe strukturert og målrettet, og ikke minst ha kvinner som kjemper. Disse kvinnene kjemper mot normer og forventninger, mot mennenes harselering, og ikke minst mot andre kvinners baksnakk. 

Kvinnene som kjemper blir møtt med mange spørsmål. Hvem skal passe på barna om mor ikke er hjemmeværende? Skal ikke mor lage maten? Skal hun ikke vaske? Dette er holdninger vi i AUF og våre søsterpartier må kjempe imot! De fleste familier består av både en mor og en far. Her må ansvaret om barnepass, matlaging og vasking bli delt likt. Det er ingen grunn til at kvinnene må ta alt ansvaret i hjemmet! Når dette er sagt må også kvinnene delta aktivt i arbeidslivet, slik at familiene opprettholder en god nok økonomi. 

I mange land er det vanskelig for kvinner å få den utdanningen de trenger for å få arbeid. Kvinner må få de samme mulighetene som menn, og finne sine egne begrensninger når det kommer til valg av utdanning og arbeidsplass. I Russland finnes det 456 yrker innenfor 38 bransjer kvinner blir utestengt fra. Dette er lovmessig bestemt, grunnet i at kvinner ikke kan ha arbeid med stor fysisk belastning, fordi de skal føde barn. Dette kan vi ikke godta! Det er ikke rettferdig at kvinnene ikke kan ta helt frie valg! Her må det komme tilrettelegginger som minsker risikoen for helseproblemer, for begge kjønn.

Så hva kan vi gjøre? Vi må være gode rollemodeller! Det er ikke bra nok at 16 fylkesledere i AUF er menn, mens bare 3 er kvinner. Vi må slå ned på hersketeknikker og baksnakk, både i politikken og på skolebenken. Vi må åpne øynene våre, og se alt det er lettere for oss å ikke se. Vi må diskutere emnet, og finne nye løsninger som hjelper kvinner i hele verden. Menn må ikke stå på sidelinjen, men bli med å kjempe for kvinners rettigheter. For med mer likestilling, kommer også flere forandringer i kjønnsmønsteret. Det er derfor viktig at kvinnene ikke tar kampen alene – de må også ha hjelp av mennene!Følg Bloggstafetten om likestilling:
Les Helene Kaltenborns innlegg: Kvinner kan!

Les Astrid Eide Hoems innlegg: Jakten på vår tids Nora
Les Prableen Kaurs innlegg: Bak husets fire vegger

1 kommentar:

Anonym sa...

Jenter burde ikke få lov til å kjøre bil bortsett fra bobil; der er det kjøkken.