tirsdag 31. august 2010

Mobbefri skole!


De siste ukene har tusenvis av barn for første gang tatt på seg skolesekken, og nervøst trippet av gårde til sin første dag på skolen. De er fulle av forventning, spenning og glede. Men dessverre opplever ikke alle skolebarn skolehverdagen som gledelig. Hver eneste dag blir tusenvis av barn mobbet på skolen. Mobbing ødelegger både skolehverdagen og livet til barna – og er alt for alvorlig til å kunne bagatelliseres!

Å bli mobbet i ung alder er det samme som å bli fortalt at man ikke aksepteres eller egner seg i dagens verden, at man er annerledes og må forandre seg. Mobbing kan forekomme i både psykisk og fysisk form, og om noen blir mobbet i ung alder kan det prege dem i mange år – i verste fall resten av livet. Mobbing er et kjempeproblem for den det gjelder, men også for hele samfunnet.

Opplæringsloven slår fast at alle har rett på et godt arbeidsmiljø, og at alle har rett på et skolemiljø hvor man ikke blir krenket eller mobbes. Det er på tide med forsterket innsats mot mobbing.

Sosiale medier har gitt mobbere flere arenaer. Mobbeofre kan bli oppsøkt overalt, og vil aldri kunne få være i fred. Gjennom å legge ut tekst, bilder eller videoer på Facebook fortsetter mobbingen videre. Bergens Tidende skriver om en gutt som ble utsatt for mobbing og vold på skolen, og en film av episoden ble etterpå lagt ut på Facebook. Les saken her. Man kan bare tenke seg hvordan den gutten hadde det på skolen, og hvor mye verre det ble gjort at videoen ble lagt ut og mange kommenterte støtte til mobberne - og dermed selv gjorde seg til mobbere.

Det er et politisk ansvar å bekjempe mobbing. Vi trenger politikere som holder fokus på antimobbearbeid, og som holder fokuset på mobbing oppe. Politikerne har ansvaret for å skape en skole som gjør at alle elever blir sett og hørt, og som har ressurser til å fange opp mobbing. Vi trenger flere lærere, miljøarbeidere og rådgivere, slik at vi kan få en bedre skole og styrke kampen mot mobbing.

AUF har i mange år jobbet for en styrka skolehelsetjeneste, og dette mener jeg bør være et av de viktigste ungdomskravene til AUF i tida framover. En forsterket og forbedret skolehelsetjeneste vil både kunne være forbyggende mot mobbing, og gi støtte og hjelp til mobbeofferet - og i mange sammenhenger også til mobberen.

Livet i en skolegård speiler samfunnet vi lever i. Ingen er født mobbere, det er tillært. Derfor er det viktig med klare holdninger til mobbing i storsamfunnet. Foreldre, familie og venner har et ansvar for å si klart og tydelig at dette er noe som ikke aksepteres. Voksne har et ansvar for å være gode rollemodeller og sette fokus på arbeidet mot mobbing i egen hverdag. Mange voksne opplever selv mobbing og utfrysing på sin arbeidsplass eller i sitt sosiale miljø, og derfor er voksne en viktig målgruppe i antimobbearbeid!

Alle kjenner noen som blir har blitt mobbet. Ofte kan det være veldig tøft å innrømme at man er et mobbeoffer, fordi mange synes det er for tabubelagt eller føler det er sin egen skyld. Vi har et ansvar for å støtte ofrene – og for å si i fra og reagere når vi ser mobbing i vår hverdag. Jeg tror de aller fleste kan komme på en situasjon hvor man angrer på at man ikke sa i fra – men det er aldri for sent. Kampen mot mobbing må gjøres på alle arenaer, vi blir aldri fornøyd før alle de forventningsfulle elevene som nå møter opp på første skoledag kan gå gjennom hele skoleløpet uten å bli mobbet. Så lenge mobbing er en realitet har vi en kamp å kjempe – vi må aldri slutte å bry oss.

fredag 27. august 2010

Bak husets fire vegger


Gjesteinnlegg av Prableen Kaur, leder av Grorud AUF


Mor, far, datter og sønn - en velstående familie. De bor i et stilfullt hus og eier en elegant bil. Plenen er nyklipt og vakre roser blomstrer i hagen. Barna er flinke på skolen, foreldrene har høye utdannelser. Hva kan være galt i en slik familie? Ingen av oss ser hva som skjer bak husets fire vegger. Vold i nære relasjoner er noe vi ikke kan akseptere, men vi vet at den finner sted. Vi vet at det finnes barn som ser en av sine omsorgspersoner bli slått. Vi vet at det finnes kvinner som ikke tør å be om hjelp. Vi vet at vi er svake nok til å lukke øynene og late som vi ikke ser. Vi vet at det begås drap i forlengelsen. Denne typen vold rammer hardt og har alvorlige følger for den som opplever den. Volden som utøves, fysisk og psykisk, er ofte rå og brutal. Det innebærer et tillitsbrudd fordi volden utøves av et menneske som står deg nært.

Til slutt, men ikke minst, så utøves volden på et sted hvor man skal føle seg trygg – ditt eget hjem.

Dette er en alvorlig kriminalitet som vi ikke kan være vitne til. Vi må tørre å snakke om det. Dersom vold i nære relasjoner skal bekjempes, er det ikke tilstrekkelig å styrke tilbudet til ofrene etter at volden har funnet sted – den må forebygges. Desember 2007 presenterte Regjeringen ”Vendepunkt”, en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, med 50 konkrete tiltak. Likevel må du og jeg tørre å si ifra. Det skal ikke være tabu å snakke om vold i nære relasjoner. Det skal ikke være tabu å sette det på dagsorden. Det er tabu når du velger å tie om et samfunnsproblem, for omfanget av volden krever handling. 

torsdag 26. august 2010

Mange kamper vunnet – mange nye å kjempe!

Norge er verdensmester i likestilling – få andre land har større deltagelse av kvinner i arbeidsliv og i politikken enn Norge. Men likestillingen har på ingen måte kommet av seg selv - den har kommet fordi noen turte å gå foran. Fordi våre mødre og bestemødre ikke lengre fant seg i bare å stå ved kjøkkenbekken. Vi som er unge i dag bør takke de som har gått foran og åpnet dører, og skapt et mer likestilt land – både for gutter og jenter. Nå er det vårt ansvar å dra likestillingskampen videre – for selv om vi har kommet langt er det fortsatt en lang vei å gå. Utfordringene er mange, men vår bevegelse har aldri ventet på at urettferdighet skal gå over av seg selv. Vi må bli mer utålmodig for å sikre likestilling mellom menn og kvinner.
Gro Harlem Brundtland gjorde en viktig jobb for å bane vei for kvinner i politikken. Hun ble utsatt for hver eneste hersketeknikk som finnes, både fra menn på høyresida og i eget parti. Høyre sitt valgkampslagord mot Gro var ”Bli kvitt a”. Men Gro sto imot mobbinga, og skrev historie da hun utnevnte kvinneregjeringa med over 40 prosent kvinner - og siden da har ingen regjering vært dårligere. Dessverre har likestillingsarbeidet i politikken gått alt for tregt etter Gro, og også i dag sitter menn med både de fleste og de viktigste vervene.

Likestillingssituasjonen i AUF er heller ikke god nok! La oss være ærlig: det er et sterkt behov for forsterka innsats også i egne rekker. Vi må gjøre mer for likestillinga i både Arbeiderpartiet og AUF.

USAs første kvinnelige utenriksminister Madeline Albright utalte en gang: There is a special place in hell for women who don't help other women.  Jeg tror ikke den plassen er forbeholdt jenter og at det også er en egen plass der til gutter som ikke støtter jenter. For det blir aldri full likestilling før også gutter tar et større ansvar for likestillingsarbeidet. Vi gutter har i mange hundre år snakka hverandre opp og laget uformelle nettverk. Likestilling handler også om at vi gutter må gi jenter mer rom og plass, og bryte ned uformelle nettverk som holder jenter utenfor – vi godtar ikke at gutteklubben grei skal leve videre!

Vi trenger mer debatt om likestilling i AUF, og vi trenger større fokus på likestilling i egen organisasjon. Jeg har utfordra 10 unge AUF-jenter til å skrive om sin hjertesak på bloggen min, og gjerne utfordre AUF til mer debatt om likestilling. I AUF har vi masse flinke jenter – vi gutter må bli like flinke til å bygge opp jenter som vi i historien har vært på å bygge opp hverandre.

Kvinner er halve befolkninga – tiden er overmoden for at kvinner også skal ha halve makta!

Jeg gleder meg til å lese gjesteinnleggene her på bloggen!  :)

tirsdag 24. august 2010

Kunnskap er makt!

I disse dager inntar tusenvis av unge, håpefulle skolebenken rundt om i hele landet. Vi vet hvor viktig utdanning er og kunnskap til alle har vært et av våre aller viktigste virkemidler for å bekjempe sosiale forskjeller. Det har også ført til at Norge er et land med lite sosial uro.
Selv om vi fremdeles har mange utfordringer her hjemme, står kampen om utdanning først og fremst internasjonalt. I september skal FNs tusenårsmålsmøte evaluere statsledernes løfte om at alle barn skal få gå på skole innen 2015. Og det er en lang vei å gå før målet er nådd. Ifølge Redd Barna er det 72 millioner gutter og jenter som ikke får gå på skole, og 39 millioner bor i områder med krig eller konflikt.
Etter Israels grusomme krig mot Gaza i fjor, ligger fremdeles den tett befolkede kyststripen i ruiner. Alle har mistet noen, enten det er familie, venner eller naboer. Og det er ikke vanskelig å skjønne at mange barn er traumatiserte etter å ha opplevd krig, frykt og savn.

For disse barna kunne skolen bidratt til å normalisere hverdagen og gi håp om at det tross alt, fantes en fremtid. Men Redd Barna melder nå at 39.000 palestinske barn på Gaza ikke får skolegang. Det er ikke først og fremst fordi det mangler penger, lærere eller utstyr.

Årsaken er Israels blokade av Gaza. Etter å ha bombet Gaza sønder og sammen og ødelagt 159 skoler, nekter nå Israel å slippe inn bygningsmateriale som kan sørge for å få bygget opp igjen skolene. Resultatet er at flere og flere barn ikke får noen utdanning, og heller ikke hjelp til å takle de traumene de har vært gjennom.

Israels blokade har katastrofale følger, og verst rammer det uskyldige barn. Men det vil nok også ramme Israel, barn som vokser opp uten fremtidshåp har mye større sjanse for å søke ekstreme miljøer. På den måten bidrar Israel til å skape mer hat, og hat er aldri et godt utgangspunkt for en fredelig løsning. Veien til fred går gjennom utdanninga og håp til palestinerne på Gaza!

mandag 23. august 2010

Oljefondet ut av Israel


Finansdepartementet har i dag kastet ut to israelske selskap av Oljefondet. Årsaken er at de to selskapene bygger bosetninger på okkupert, palestinsk land. Dette er en seier for alle som i lang tid har jobbet for at oljefondet skal ut av selskaper som bidrar til okkupasjon og brudd på menneskerettigheter. AUF har lenge krevd at de norske investeringene trekkes ut av selskapet. For oss er det helt uakseptabelt at våre pensjonspenger kommer fra investeringer i okkupasjon, og dette er derfor en gledens dag!

lørdag 21. august 2010

På tide med et krafttak for barnevernet!

Norge er kåret til det verdens beste land og bo i, dette er et resultat av over 100 års kamp fra arbeiderbevegelsen i Norge. Vår bevegelse har kjempet fram et velferdssamfunn for å utjevne forskjeller og for gi alle de samme mulighetene. Vi er stolte av det vi har fått – men ikke fornøyde. For fortsatt er det alt for mange som sitter nederst ved bordet og som ikke får ta del i fellesskapet og danse sine liv på fellesskapets dansegulv. Vi vet at en god oppvekst er avgjørende for et godt liv, derfor er det helt uakseptabelt at 3 av 10 barnevernsbarn ikke klarer seg som voksne. Mange av de er utsatt for et dobbelt svik – først av sin familie og så av det offentlige. Derfor er en av de store utfordringene fremover å styrke barnevernet.


torsdag 19. august 2010

Støtt ofrene i Pakistan!


På lørdag ble Pakistans nasjonaldag markert, men i Pakistan var ikke dagen for feiring, men sorg over de som har mistet familie, hjem og jobb i den store flomkatastrofen. 14 millioner mennesker er berørt av det som er den største naturkatastrofen i verden på mange år.  Det er flere enn de som ble berørt av tsunaimen,  jordskjelvet i Pakistan i 2005 og jordskjelvet i Haiti til sammen. 1600 mennesker har alt mistet livet i flomkatastrofen, og det fryktes at tallene vil stige dramatisk i løpet av kort tid. FN advarer om at så mye som 3,6 millioner barn kan dø av infeksjonssykdommer.
Ved å ringe 820 44 750 gir du 200 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Pakistan. Jeg oppfordrer også alle til å støtte opp om deres eller andre humanitære organisasjoners arbeid i Pakistan.