onsdag 19. mai 2010

Appell på minnemarkering for tamilene

I går var det et år siden den tamilske motstaden på Sri Lanka ble knust, og krigen på Sri Lanka ble avsluttet. Den singalesiske regjeringa vant krigen, men ingen har vunnet freden, for situasjonen på Sri Lanka er dystrere enn på lenge.

I går holdt jeg en appell på en stor markering på Youngstorget for å minne krigens ofre og med krav om fred og rettferdighet på Sri Lanka.

AUF står sammen med tamilene i Norge for å heve stemmen til et av verdens mest undertrykte folk. AUF bryr seg også når TV-bildene forsvinner. 
Her er appellen jeg holdt 

Kjære alle sammen

Jeg er glad for å få hilse dere på vegne av AUF.

For et år sida blei den brutale krigen på Sri Lanka avsluttet. Tusenvis av menneskeliv er godt tapt og nær en million mennesker er drevet på flukt. Vi står her både i solidaritet med ofrene og men først og fremst med et krav om at rettferdighet og freden må finne fram.

Nordahl Grieg skrev i sitt dikt ”Til ungdommen”; skaper vi menneskeverd, skaper vi fred og på Sri Lanka er vi for tiden lengre unna både menneskeverd og fred enn på lenge.

For selv om Sri Lanka har forsvunnet fra mediebildet er situasjonen dystrere enn før.

Fortsatt er det 70 000 mennesker som ikke er slippet ut av interneringsleire. Interneringsleirene er et fengsel hvor ingen slipper inn eller ut. Den singeliske regjering må stilles til ansvar – vi krever frigjøring av befolkningen, og at internasjonal presse og hjelpeorganisasjoner må få slippe inn.

Konflikten på Sri Lanka er 30 års historie med tragedier og menneskelige lidelser. Så mye som 150 000 mennesker kan ha mistet livet og FNs spesialutsending anslår bortimot 40 000 bare siste året.

Ingen er gransket for den brutale krigføringen. De ansvarlige må bli stilt til ansvar, vi støtter deres krav om gransking av krigsforbrytelser. For det vil aldri bli fred om ikke noen blir stilt til ansvar for historien. Ofrene fortjener svar.

Krigen har ført til tamilske områdene er knust. Skoler, sykehus og hele lokalsamfunn. Verden har et ansvar for å bidra til gjenoppbygging. Dette ansvaret hviler ekstra stort på mange vestlige land som i mange år har aktivt støttet den singalesiske regjeringa med våpen.

Oppmerksomheten rundt konflikten og undertrykkinga tamilene er nå borte. Og man kan snakke om konflikten på Sri Lanka som en glemt konflikt. Jeg mener det er feil. For verden glemmer ikke et folk. Verden har ikke glemt krigen, eller den tamilske befolkingen. Man har ignorer det. Konflikten på Sri Lanka er en ignorert konflikt. Verden må reagere og sette større press på den singalesiske regjeringa. Vår beskjed til Jonas Gahr Støre og Erik Solheim er klar; vis større muskler sett tamilenes situasjon høyere på dagsorden.

Jeg er glad for å se så mange her i dag. For er det viktigste for befolkingen er politisk støtte. Arnulf Øverland skrev i diktet ”Du må ikke sove” Du må ikke tåle så inderlig vel – den urett som ikke rammer deg selv. Vi som er her – vi sover ikke, og vi skal gjøre det vi kan for å vekke verden. Tamilene i Norge har hevet en klar røst i Norge, dere har vært stemmen til de stemmeløse. Dere har utgjort en forskjell. Det takker jeg dere for.

Det er bare en politisk løsning på konflikten. Det vil ikke bli fred på Sri Lanka før alle mennesker gis de samme rettighetene. AUF støtter retten til selvbestemmelse til tamilene på Sri Lanka. Kun da vil rettferdigheten og freden vinne fram

Takk for oppmerksomheten 

Ingen kommentarer: