fredag 21. mai 2010

Jeg eier Statoil!


Sammen med resten av det norske folk eier jeg 67 % av Statoil. Vi har valgt Jens Stoltenberg og regjeringa for å stemme for oss på Statoils generalforsamling. Onsdag brukte de vår stemme for å sikre fortsatt tjæresandprosjekt i Canada. Den rødgrønne regjeringa har tro på aktivt eierskap – hvorfor brukte de ikke vår stemme til å stoppe en av de mest miljøfiendtlige energiformene som finnes?


Tjæresand vil føre til store klimautslipp, og man anslår at det vil føre til hele 15 ganger høyere utslipp av CO2 enn gjennomsnittet på norsk sokkel. Satsning på tjæresand er uforenlig med de internasjonale målsetningene om at temperaturen på verdens basis ikke skal øke med mer enn 2 grader. I en tid hvor verden diskuterer hvordan vi skal klare å redusere utslippene – gjør Statoil det motsatte.

I tillegg til å være klimafiendtlig er tjæreindustrien både forurensende og helseskadelig og vil påvirke lokalbefolkningen hardt. Det vil legge beslag på store landområder, og ødelegge livsgrunnlaget til mange i område. På generalforsamlingen møte ledere fra den kanadiske urbefolkningen opp for å fortelle hvordan tjæresand vil påvirke deres liv.

- Denne saken handler om vårt folks levemåte og vår framtid. Vi kommer til å fortsette kampen mot tjæresandutvinningen, også i vårt lands rettssaler, sa Francois Paulette fra den canadiske urbefolkningen.

Dessverre nådde heller ikke denne talen fram til regjeringa eller flertallet på generalforsamlinga og forslaget fra miljøbevegelsen om å trekke seg ut av tjæresandprosjektet fikk bare 1,38 % av stemmene.

Vi trenger politikere som satser på framtida – og som tør å si nei til oljeindustrien. Den rødgrønne regjeringa blei valgt nettopp fordi vi sa vi ville bruke vårt eierskap. Vi har tro på at politikere skal styre over viktige samfunnsinteresser. Derfor er det uforklarlig at Jens Stoltenberg nå sier det ikke er hans jobb å styre Statoil. Regjeringa har muligheten, den mangler bare viljen.

Satsning på tjæresand er å gå baklengs inn i framtida. Jeg vil ikke at mine pensjonspenger skal komme fra et av de mest miljøfiendtlige prosjektene i verden. Vår beskjed til Jens er klar: Gjør den jobben vi har satt deg til å gjøre. Bruk vår stemme til å styre Statoil; trekk Norge ut av tjæresand prosjektet i Canada!

Ingen kommentarer: