tirsdag 5. oktober 2010

Et rødgrønt budsjett!


I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen fram statsbudsjettet. Dagen er litt som julaften og bursdag på en gang for alle oss som er opptatt av politikk – dagen hvor det legges fram hva Norge skal bruke pengene på det neste året. Når statsbudsjettet legges fram hver oktober skal ord og partiprogrammer omgjøres til kroner og handling.
Den store utfordringen for regjeringa er å redusere forskjeller mellom folk. For selv i rødgrønne Norge øker forskjellene. Kamp mot forskjells-Norge og mer rettferdig fordeling vil være regjeringas viktigste oppgave.  Da trengs det sterkere virkemidler – regjeringa må i større grad vise vilje til å omfordele og prioritere, og gå vekk fra høyresidas skattenivå fra 2004.
Statsbudsjettet innholder mange viktige AUF-seire og jeg er glad vi har en regjering som prioriterer velferd framfor skattelette til de rikeste.

Det betyr at vi neste år får:

- 1000 nye studentboliger
- 2200 nye studieplasser som gjør at flere kan ta høyere utdanning
- 425 millioner mer til bekjempelse av frafall
- 25 millioner to kamp mot ufrivillig deltid som er en av de viktigste likestillingssakene
- 2000 nye sykehjemsplasser som skal sørge for en tryggere og bedre alderdom for våre besteforeldre
- 2 uker mer pappaperm, det er bra for likestillinga og det er bra for unga

Neste år skal vi bruke 1,4 milliarder mer til jernbane. Veivedlikehold og rassikring er viktig for folk og næringsliv i distrikta. Men det er skuffende at regjeringa ikke prioriterer å øke studentrabatten på kollektivtrafikk. Det har vært et viktig krav fra AUF i mange år. En dobling av studentrabatten ville vært enkelt og billig å gjennomføre. Nå må vi mobilisere AUFere over hele landet – i 2012 skal vi ha en dobling av studentrabatten.


Med dette statsbudsjettet settes endelig barnevernet høyt på prioriteringslista, og det er på tide. Regjeringa vil øremerke 240 millioner kroner til flere stillinger i det kommunale barnevernet, og flere barn skal få hjelp i det statlige barnevernet.


I år som i fjor kommer også opposisjonen, med Siv Jensen i spissen, til å stå som et hylekor for alt de mener er galt i landet vårt. Avisene er fulle av overskrifter over alle som er skuffet, og det kan virke som det er fullstendig unntakstilstand i Norge. Vi bør minne oss selv på at vi bor i verdens beste land, og de er økninger på de aller fleste områder.Hold sparekniven unna internasjonal solidaritet!
Det gjør det ekstra skuffende at der regjeringa velger å kutte er i bistandsbudsjettet. Bistandsbudsjettet går fra 1,09% BNI til 1,02 % BNI. Det kan se lite ute, men symbolikken i det er stor – verdens rikeste land velger å kutte til de fattigste. Det er riktig at få av kuttene tas ute i verden, men bistand til Afrika er kutta.

Vi godtar ikke Solheims unnskylding. Det finnes nok av gode bistandsprosjekter vi kunne brukt de pengene på, isteden gjør vi oss selv til den første regjeringa på svært mange år som reduserer bistandsbudsjettet. Bistand er ikke noe vi driver med for å få stemmer, det er noe vi gjør fordi det er riktig for å bidra til en mer rettferdig verden. Det er bare AUF som kan lage det nødvendige presset for å reversere bistandskuttet. AUFere i hele landet må gjøre det like vanskelig for de lokale stortingsrepresentantene og forsvare bistandskutt som det ville vært å forsvare kutt til en lokal samferdselssak.


Bistandsløftene bør stå over alle andre løfter. For det er ikke et løfte vi har gitt til oss selv, eller til egne velgere – det er et løfte vi har verdens aller fattigste!


Vår beskjed til Sigbjørn Johnsen er klar – AUF godtar ikke en krone i kutt i bistandsbudsjettet. Verdens rikeste land må øke, ikke senke støtte til de fattigste i verden.


Hold sparekniven unna internasjonal solidaritet!


Mer rødgrønt

Dette er et budsjett hvor AUF har fått mye gjennomslag, men det er også et budsjett som viser at AUF fortsatt trengs. Norge trenger mer solidaritet og vi trenger mer rettferdighet. Jeg skulle ønske meg et statsbudsjett med enda sterkere rødgrønn profil. Et statsbudsjett hvor vi sa at det var viktigere med et skikkelig løft for rusomsorgen enn å opprettholde skattenivået til ei høyreregjering.

Et statsbudsjett hvor vi gjorde slutt på forskjellsbehandlingen av norske barn og asylbarn. Det er på tide at alle enslige mindreårige asylsøkere blir overført til barnevernet.


Et rødgrønt budsjett hvor vi tok krafttak for flere og bedre lærlingplasser.


Og et budsjett som tar enda større ansvar for klima og miljø.


Hvilke verdier et parti og en regjering bygger på vises i budsjettene. Når FrP vil kutte i bistand og arbeidsledighetstrygd er det ikke bare tall på et papir. Det ville ha rammet mange hardt, og det vet FrP. Med et pennestrøk i finanskomiteen vil de ta fra millioner av fattige muligheten til et bedre liv. Det er de harde realitetene. Regjeringa har lagt fram et godt budsjett – neste år må AUF gjøre det enda bedre.

1 kommentar:

Aina Mandela Helgheim sa...

Du treffer meg rett i sjelen med det du skriver, Åsmund! Og du engasjerer så veldig. Takktakk