mandag 4. oktober 2010

Et AUF som bryr seg!

AUF er Norges største og sterkeste politiske ungdomsorganisasjon. Med 10 000 medlemmer i ryggen er vi en viktig og tydelig stemme både innad i Arbeiderpartiet og i samfunnet generelt. Hva vi mener og gjør kan og må spille en viktig rolle for hvilken politikk som føres i Norge. AUF er store og sterke nok til å engasjere oss i en bredde av saker. AUF skal bry seg i stort og smått. Ingen sak er for liten – ingen sak er for stor! Men i AUF bør vi diskutere hvem er det som trenger AUF aller mest, hvor vi skal legge ned tyngden vår. Jeg mener AUF bør være stemmen til dem som ingen andre snakker for, dem som trenger oss aller mest, både her hjemme i Norge og ute i verden.

Stemmen til ofrene i verdens ignorerte konflikter
AUF har en rask ryggmargsrefleks på å bry seg når det skjer store katastrofer i verden. AUFere hele Norge var blant de første som samla inn penger både til tsunami-ofrene og etter jordskjelvet på Haiti. Noe av det flotteste med AUF er nettopp vår raske evne til å reagere. Det skal vi fortsette å gjøre – men vi skal også snakke om de konfliktene i verden som ikke når fram i nyhetsbildet. I Kurdistan blir folk fengslet og drept for å snakke for sine rettigheter, i Vest-Sahara har en hel befolkning sittet 30 år i flyktningleire og venter på å vende hjem, i Nord-Uganda er titusener av barn traumatisert etter å hva vært brukt som barnesoldater, og Sierra Leone dør 1 av 7 kvinner når de skal føde. Disse konfliktene er ikke glemt av verden, de er ignorerte, og derfor skal AUF være stemmen til ofrene i verdens oversette konflikter.

Solidaritet og humanisme i asylpolitikken
Antall asylsøkere i Norge ser i år ut til å bli nesten halvert, og Norge er blant de landa i Europa som har redusert antall asylsøkere mest. Jeg er stolt av den rødgrønne regjeringen vår, men dessverre har de skuffet stort i asyl- og flyktningpolitikken, og AUF har all grunn til å protestere på urett som begås også av våre egne. AUF skal være krystallklare på at det ikke er noe mål i seg selv å redusere antall asylsøkere. Vi skal være en tydelig stemme for mer solidaritet og humanisme i norsk asylpolitikk, og som jobber for mer verdig liv for de som oppholder seg i Norge. Mange asylsøkere blir sittende åresvis på mottak, uten å ha noe og gjøre og uten å ane hvordan framtiden vil bli. Vi kan ikke godta at folks liv blir satt på vent – vi krever raskere behandling, og mer verdighet i hverdagen.

Til kamp for frihet til alle
AUF skal være stemmen til alle de ungdommene som ikke får lov til å gifte seg med hvem de vil. Det er altfor mange ungdommer som ikke får lov av familien eller omgivelsene til å være sammen med den de ønsker fordi de har feil bakgrunn, religion eller kjønn. AUF sto på i mange år for en lov som tillot at Ada kunne gifte seg med Eva, og den felles ekteskapsloven som ble vedtatt i 2008 var en stor seier for oss. Samfunnet har endra seg dramatisk de siste tiårene, og de aller fleste har fått mye større frihet, men det er en mager trøst for de som fortsatt føler press fra familie eller samfunn. Fremdeles er tvangsekteskap, fordommer og fordømmelse store problemer for mange, og noen må gå foran og ta kampen slik at disse problemene anerkjennes. Ugreie holdninger bekjempes best ved å sette søkelyset på dem og ta debatten, og det skal AUF gjøre. Vi skal fortsette å kjempe til alle har friheten til å leve det livet de ønsker seg, og til å elske hvem de vil.

Et AUF som er stemme for de barna som er mest usatt
AUF skal være stemmen til barn som blir mobbet på skolen eller på fritida. Mobbing skaper sår for resten av livet, og bidrar til å ødelegges folks selvbilde. Kampen mot mobbing er en kamp hver og en av oss må ta hver eneste dag, men først og fremst må den kjempes fram av politikerne. Barnevernsbarn er blant de mest utsatte i Norge, og i mange sammenhenger sviktet dobbelt. - først av sine omgivelser og så av storsamfunnet. Kampen for barna i barnevernet er både en kamp for at alle skal ha rett på en verdig barndom, men også en kamp for barnas framtid. Vi veit at barnevernsbarn er de som er mest utsatt både for å falle utenfor i skolen og for å havne utenfor arbeidslivet. Satsning på barnevernet er både satsning på barns liv og en viktig investering i framtida.

10.000 lytteposter
Spør du vennene dine i AUF hvorfor de valgte å engasjere seg i politikken, så vil mange svare at det var en enkeltepisode eller et provoserende eksempel på urettferdighet som fikk dem til å velge å bruke fritiden sin på AUF. Det finnes nesten like mange historier som det finnes aktive AUFere, og nettopp derfor må vi jobbe mer med den urettferdigheten folk opplever i det daglige. Gjennom våre medlemmer har vi nesten 10 000 lytteposter i hele landet. Å ta problemer som mobbing, rasisme, diskriminering, tvangsekteskap og skjevhet i skolen på alvor, kan gjøre at AUF føles mer relevant for medlemmene våre, og det vil både organisasjonen og medlemmene bli sterkere av. AUFs store fordel er at vi er store nok til å ha en bredde i vårt engasjement. For oss er ingen sak for stor og ingen sak for liten, men vi har et spesielt ansvar for å bry oss om de som faller utenfor og ingen andre snakker for – da gjør vi en forskjell. Mahatma Gandhi er et viktig forbilde for meg, og han har uttalt at:

«Hvis du er i tvil om hvilken vei du ønsker at samfunnet skal gå, husk da ansiktet til det fattigste og svakeste mennesket du noen gang har sett. Spør deg selv om det skritt du vurderer vil være til nytte for ham eller henne. Vil hun eller han oppnå noe med det? Vil det bidra til at vedkomne får tilbake kontrollen over sitt liv og sin skjebne?»Det er nettopp det AUF skal gjøre. For politikk handler prioriteringer, og for oss er det aldri noen tvil om hvem som skal prioriteres. Det er de som trenger det mest. For alle politiske valg vi skal ta både nasjonalt og internasjonalt må vi stille oss spørsmålet til Gandhi. Hvem vinner og hvem taper på vår politikk?

AUF skal ta valgene som bidrar til mer frihet og rettferdighet, både i lokalpolitikken, på Stortinget og internasjonalt. Det har vært AUFs historie, i over 100 år har vi foreslått politikk som skal gi folk kontroll over egne liv – nå er det opp til oss å ta våre steg og våre kamper for et mer rettferdig Norge og for en mer rettferdig verden.


Ingen kommentarer: