torsdag 16. september 2010

Lokallaga sin rolle - mer enn bare festtaler


Jeg har lyst til å takke valgkomiteens flertall for tilliten. Og takk til alle dere som har oppmuntret meg til å stille. Nå er det opp til landsmøtet å bestemme, men jeg er klar for å gjøre en jobb for organisasjonen vi alle er så glade i. En delt innstilling fra valgkomiteen skaper mye følelser og debatt. Jeg har alikevel stor tro på at vi sammen greier å holde konfliktnivået nede, det har vi alle et ansvar for.

Min oppfordring er å bruke engasjementet og tida frem mot landsmøtet til å diskutere politikk og hvordan vi skal styrke AUF. Mine politiske bidrag vil jeg blogge mye om fremover. Men forutsetningen for å skape en god politikk og å få gjennomslag er en sterk organisasjon!
Det blir ofte sagt at lokallaga er ryggraden i AUF. Men lokallag må ikke bare bli et festord vi drar frem i de rette anledningene, vi trenger derfor å ha konkrete tiltak og verktøy. AUFs bussturne i fjor var en suksess, både fordi lokallaga fikk besøk av AUF sentralt som noen ganger kan virke litt fjernt, men også fordi AUF sentralt fikk komme ut i landet.

De siste årene har jeg vært heldig og fått reist mye rundt i vårt langstrakte land. Og hver gang har jeg blitt imponert over alle ressurspersonene som bidrar til å skaffe flere medlemmer og mer gjennomslag for AUF. Og det er lokallagsfolk der ute som veit hvor skoen trykker og som ofte har de beste løsningene. Jeg ønsker meg derfor et eget lokallagslederutvalg i AUF, hvor flinke folk kan bidra til å spre gode ideer, kunnskap om organisasjonsbygging og entusiasme til enda flere lokallag. Samtidig skal sentralstyret og kontoret være en ressurs for lokallagene våre. Men jeg mener vi må systematisere det arbeidet. Vi bør derfor ha egne infomailer til lokallagene med faktaark, aksjonsideer og tips til gode saker man kan følge opp lokalt.

Det å være lokallagsleder er noe av det morsomste jeg har gjort i AUF. Men det er ingen hemmelighet at jobben kan være ensom og arbeidskrevende. Derfor er lokallagsskoleringen på Utøya viktig, men vi må bli flinkere til å ha kontakt året rundt, og jeg ønsker meg et sentralstyre som er enda mer ute i organisasjonen og som oftere løfter på røret og slår av en prat.

Sentralstyret i AUF må også jobbe på en måte som gjør det lett for lokallagene å komme med innspill. I programprosesser foran landsmøtet legger vi opp til høring i hele organisasjonen. Jeg mener vi må videreutvikle denne tradisjonen, og at vi oftere må invitere hele organisasjonen med på rådslag om viktige politiske saker.
Lokallagslederne er hverdagsheltene i AUF. Derfor må vi hele tiden ha som ambisjon å tenke nytt og gjøre ting bedre. Håper at dere også har innspill til hvordan vi kan skape enda mer engasjement og action i AUFs lokallag!

3 kommentarer:

Guro sa...

Veldig bra Åsmund!
Som lokallagsleiar gleda dette meg veldig.

Anonym sa...

Utrolig bra! flinke dere er! :)

Anonym sa...

Du er flinkest!