tirsdag 31. august 2010

Mobbefri skole!


De siste ukene har tusenvis av barn for første gang tatt på seg skolesekken, og nervøst trippet av gårde til sin første dag på skolen. De er fulle av forventning, spenning og glede. Men dessverre opplever ikke alle skolebarn skolehverdagen som gledelig. Hver eneste dag blir tusenvis av barn mobbet på skolen. Mobbing ødelegger både skolehverdagen og livet til barna – og er alt for alvorlig til å kunne bagatelliseres!

Å bli mobbet i ung alder er det samme som å bli fortalt at man ikke aksepteres eller egner seg i dagens verden, at man er annerledes og må forandre seg. Mobbing kan forekomme i både psykisk og fysisk form, og om noen blir mobbet i ung alder kan det prege dem i mange år – i verste fall resten av livet. Mobbing er et kjempeproblem for den det gjelder, men også for hele samfunnet.

Opplæringsloven slår fast at alle har rett på et godt arbeidsmiljø, og at alle har rett på et skolemiljø hvor man ikke blir krenket eller mobbes. Det er på tide med forsterket innsats mot mobbing.

Sosiale medier har gitt mobbere flere arenaer. Mobbeofre kan bli oppsøkt overalt, og vil aldri kunne få være i fred. Gjennom å legge ut tekst, bilder eller videoer på Facebook fortsetter mobbingen videre. Bergens Tidende skriver om en gutt som ble utsatt for mobbing og vold på skolen, og en film av episoden ble etterpå lagt ut på Facebook. Les saken her. Man kan bare tenke seg hvordan den gutten hadde det på skolen, og hvor mye verre det ble gjort at videoen ble lagt ut og mange kommenterte støtte til mobberne - og dermed selv gjorde seg til mobbere.

Det er et politisk ansvar å bekjempe mobbing. Vi trenger politikere som holder fokus på antimobbearbeid, og som holder fokuset på mobbing oppe. Politikerne har ansvaret for å skape en skole som gjør at alle elever blir sett og hørt, og som har ressurser til å fange opp mobbing. Vi trenger flere lærere, miljøarbeidere og rådgivere, slik at vi kan få en bedre skole og styrke kampen mot mobbing.

AUF har i mange år jobbet for en styrka skolehelsetjeneste, og dette mener jeg bør være et av de viktigste ungdomskravene til AUF i tida framover. En forsterket og forbedret skolehelsetjeneste vil både kunne være forbyggende mot mobbing, og gi støtte og hjelp til mobbeofferet - og i mange sammenhenger også til mobberen.

Livet i en skolegård speiler samfunnet vi lever i. Ingen er født mobbere, det er tillært. Derfor er det viktig med klare holdninger til mobbing i storsamfunnet. Foreldre, familie og venner har et ansvar for å si klart og tydelig at dette er noe som ikke aksepteres. Voksne har et ansvar for å være gode rollemodeller og sette fokus på arbeidet mot mobbing i egen hverdag. Mange voksne opplever selv mobbing og utfrysing på sin arbeidsplass eller i sitt sosiale miljø, og derfor er voksne en viktig målgruppe i antimobbearbeid!

Alle kjenner noen som blir har blitt mobbet. Ofte kan det være veldig tøft å innrømme at man er et mobbeoffer, fordi mange synes det er for tabubelagt eller føler det er sin egen skyld. Vi har et ansvar for å støtte ofrene – og for å si i fra og reagere når vi ser mobbing i vår hverdag. Jeg tror de aller fleste kan komme på en situasjon hvor man angrer på at man ikke sa i fra – men det er aldri for sent. Kampen mot mobbing må gjøres på alle arenaer, vi blir aldri fornøyd før alle de forventningsfulle elevene som nå møter opp på første skoledag kan gå gjennom hele skoleløpet uten å bli mobbet. Så lenge mobbing er en realitet har vi en kamp å kjempe – vi må aldri slutte å bry oss.

3 kommentarer:

Tonje Granmo sa...

Så utrolig bra skrevet:) Det rant en tåre på kinnet da jeg leste dette. Både fordi det er bra at vi tar tak i dette og fordi det minnet meg om da jeg ble mobbet.

Åsmund sa...

Veldig hyggelig å høre Tonje! Dette er et spørsmål som vi bør engasjere oss mer i! :)

Unknown sa...

Hei, titta bare innom.
Så bra skrevet, viktig å sette fokos på mobbing, både i og uten for skolegården.

Mvh Ida (ny leser)