torsdag 26. august 2010

Mange kamper vunnet – mange nye å kjempe!

Norge er verdensmester i likestilling – få andre land har større deltagelse av kvinner i arbeidsliv og i politikken enn Norge. Men likestillingen har på ingen måte kommet av seg selv - den har kommet fordi noen turte å gå foran. Fordi våre mødre og bestemødre ikke lengre fant seg i bare å stå ved kjøkkenbekken. Vi som er unge i dag bør takke de som har gått foran og åpnet dører, og skapt et mer likestilt land – både for gutter og jenter. Nå er det vårt ansvar å dra likestillingskampen videre – for selv om vi har kommet langt er det fortsatt en lang vei å gå. Utfordringene er mange, men vår bevegelse har aldri ventet på at urettferdighet skal gå over av seg selv. Vi må bli mer utålmodig for å sikre likestilling mellom menn og kvinner.
Gro Harlem Brundtland gjorde en viktig jobb for å bane vei for kvinner i politikken. Hun ble utsatt for hver eneste hersketeknikk som finnes, både fra menn på høyresida og i eget parti. Høyre sitt valgkampslagord mot Gro var ”Bli kvitt a”. Men Gro sto imot mobbinga, og skrev historie da hun utnevnte kvinneregjeringa med over 40 prosent kvinner - og siden da har ingen regjering vært dårligere. Dessverre har likestillingsarbeidet i politikken gått alt for tregt etter Gro, og også i dag sitter menn med både de fleste og de viktigste vervene.

Likestillingssituasjonen i AUF er heller ikke god nok! La oss være ærlig: det er et sterkt behov for forsterka innsats også i egne rekker. Vi må gjøre mer for likestillinga i både Arbeiderpartiet og AUF.

USAs første kvinnelige utenriksminister Madeline Albright utalte en gang: There is a special place in hell for women who don't help other women.  Jeg tror ikke den plassen er forbeholdt jenter og at det også er en egen plass der til gutter som ikke støtter jenter. For det blir aldri full likestilling før også gutter tar et større ansvar for likestillingsarbeidet. Vi gutter har i mange hundre år snakka hverandre opp og laget uformelle nettverk. Likestilling handler også om at vi gutter må gi jenter mer rom og plass, og bryte ned uformelle nettverk som holder jenter utenfor – vi godtar ikke at gutteklubben grei skal leve videre!

Vi trenger mer debatt om likestilling i AUF, og vi trenger større fokus på likestilling i egen organisasjon. Jeg har utfordra 10 unge AUF-jenter til å skrive om sin hjertesak på bloggen min, og gjerne utfordre AUF til mer debatt om likestilling. I AUF har vi masse flinke jenter – vi gutter må bli like flinke til å bygge opp jenter som vi i historien har vært på å bygge opp hverandre.

Kvinner er halve befolkninga – tiden er overmoden for at kvinner også skal ha halve makta!

Jeg gleder meg til å lese gjesteinnleggene her på bloggen!  :)

5 kommentarer:

Anonym sa...

Så enig så enig Åsmund! Tøft at du tar opp likestillingsproblematikken i AUF!

Casper Leder Frogner AUF sa...

Veldig stolt over å si at medlemsmassen til Frogner AUF er det 67,2% kvinner!

Anonym sa...

dette er et utrolig viktig tema, og vi må begynne med oss selv. Tøft at også gutter er bevisst på sin rolle og gir jenter plass! Stå på, åsmund!

Anonym sa...

Veldig bra Åsmund:D Bra at du løfter den problematikken på dagsorden! Hva skulle vi gjort uten deg?

Anonym sa...

Likestillingsarbeidet er fullført i Norge!