torsdag 27. mai 2010

Kampen om kommune-Norge er i gang!

I fjor høst vant de rødgrønne valget. Vi sikret en regjering som setter felleskap og solidaritet først. Nå skal vi sørge for at vi gjør det samme over hele landet. Det er under 500 dager til det norske folk skal avgi sin stemme om hvem som skal styre i norske kommuner og fylker. AUF er klare til kamp – vi skal gjøre kommune-Norge rødgrønt! Noen tror kommunevalget er mindre viktig enn stortingsvalget. De har ikke skjønt hva kommunevalget handler om – for det er kommunene som styrer over mange av de viktigste områdene i samfunnet; områder der politikken står folk aller nærmest. For det hjelper ikke med en rødgrønn regjering som gir penger til kommunene om blå kommuner bruker de på feil ting. For å få verdens beste skole, trenger vi lokalpolitikere som kan lage den. For å skape nye arbeidsplasser trenger vi kommuner som setter dem til livs. Det er i kommunene vi skaper inkludering og skal vi klare å redusere norske klimautslipp må vi ha tøffe og ambisiøse politikere som setter miljøet først. Kommunene er avgjørende for folks hverdag – det spiller en forskjell hvem som styrer.

For Arbeiderpartiet er kommunevalget alltid vanskeligere enn stortingsvalget, fordi valgdeltagelsen tradisjonelt har vært mye lavere – og ifølge statistikker og målinger er det 
våre velgere som holder seg hjemme. Vår største utfordring er å få folk opp av sofaen og inn i valglokalet. Vi må få fram at det spiller en forskjell om kommunene styres av de rødgrønne eller de blå. Det neste året skal alle Arbeiderpartiets kommunepartier lage valgprogram – AUFs lokallag skal kjempe for gjennomslag for våre viktigste saker. Vi skal gjøre Arbeiderpartiets valgprogram både rødere og grønnere.

Og jo da, Arbeiderpartiet har den beste partilederen. Vi gjør det godt i tv-debattene og har fine reklamekampanjer. Men det er ikke derfor Arbeiderpartiet vinner valg! Vi vinner valg fordi vi er en folkebevegelse. Fordi vi gjennom en sterk grasrot-organisasjon med tusenvis av medlemmer – sammen med en stålsolid fagbevegelse – danker ut de andre partiene. I vårt parti finner vi folk i alle aldere, med all slags bakgrunn og over hele landet. Andre partier snakker om at de er partiet for folk flest – Arbeiderpartiet 
er folk flest!

AUF er det ungdomspartiet med flest unge folkevalgte. Det gir oss en unik mulighet til direkte påvirkning. Vi er stolte av de folkevalgte vi har, de gir AUF gjennomslag hver eneste dag. Men selv om vi er mange har vi ikke nok. Fram mot 2011 skal AUF kjempe med nebb og klør for mange AUFere på Arbeiderpartiets lister – for ungdom vet best hva ungdom vil!

Valgkamp er det morsomste vi gjør i AUF. Og vi er best på det. Med engasjement, tro og et uovervinnelig håp klarer vi å mobilisere tusenvis av unge velgere til å stemme for felleskap og solidaritet. Jeg gleder meg til skoledebatter, standsbesøk, plakataksjoner, husbesøk og alt annet morsomt vi skal finne på sammen.

Kampen om kommunene er i gang – i 2009 vant de vi stortinget og regjeringa – nå skal vi vinne hele landet! 

Ingen kommentarer: