torsdag 3. juni 2010

La oss gjøre det til et vendepunkt!

Mandag våknet jeg til nyheten jeg ikke trodde kunne være sann. Israel hadde angrepet båten med nødhjelp på vei til Gaza, og skutt på fredsaktivitstene som førte til at minst 10 personer har blitt drept. Israel slutter dessverre aldri å overraske – igjen har de gått lengre enn noen hadde ventet. Nå er det på tide at verden sier at nok er nok og setter en stopper for Israels brutale politikk! Det er bra at Norge var raskt ute og fordømte handlingen, og at Norge i FNs menneskerettighetsråd stemte for å nedsette en granskningskommisjon for å vurdere hva som har skjedd. Norge brøt ut av en allianse med andre vestlige land og sammen med Slovenia stemte Norge sammen med det store flertallet som sørget for vedtaket. Det er bra Norge bruker vår selvstendige stemme, og det er bra verden skal granske hva som har skjedd, men det er ikke nok. Israel hører ikke på ord. Gang på gang har verden reagert med fordømmelse på Israels overgrep. Det er på tide at verden setter makt bak kravena.

Norge har gjennom statens pensjonsfond utland investert nærmere fem milliarder i israelske selskaper – flere av dem som dirkete bidrar til å støtte den israelske okkupasjonen. Jeg vil ikke at mine pensjonspenger skal være med å støtte en brutal okkupasjonsmakt. Norge har tidligere trukket ut oljepenger fra andre selskaper på grunn av brudd på menneskerettigheter og brudd på internasjonal lov. Hvis vi ikke mener grensa for hva vi kan tåle er nådd – hvor går det da?

Norge selger ikke våpen til Israel, vi vil ikke selge til land som er i krig. Nå bør Norge ta initiativ til internasjonal våpenboikott. Verden må slutte å forsyne Israel med våpen som brukes på å skyte fredsaktivister og den palestinske befolkningen. Verden har et ansvar for og ikke å bidra til at volden får fortsette.

For noen uker sida ble Israel belønnet med medlemskap i OECD. AUF reagerte sterkt og mente Israel ikke burde få den anerkjennelsen, denne ukas hendelse har vist at vi hadde rett – Israel bryter med OECDs grunnleggende prinsipper både når det kommer til demokrati og menneskerettigheter.

Vi kan ikke tillate oss å miste fokus, for det store problemet på Gaza er Israels blokade. En hel befolkning holdes som gissel av Israel i det som omtales som verdens største fengsel. Gaza er på størrelse med Hamar kommune – med 1,5 millioner innbyggere. Befolkningen slipper ikke ut – nødhjelp slipper ikke inn. Det er et tankekors at mens hele verden nå reagerer på angrepet på vestlige aktivister, blir palestinere på Gaza drept av israelsk militære hver eneste dag, og palestinske barn dør av sult som følge av den humanitære krisen som er et direkte resultat av blokaden. Skuddene på nødhjelpsbåtene i Gaza viser at formålet med blokaden ikke er å beskytte Israel, men å ramme Gazas befolkning.

Tirsdag tok stortingsrepresentant og AUFer Hadia Tajik initiativ til en markering på Stortinget – mange stortingsrepresentanter stilte med palestinaskjerf i stortingssalen. En liten markering med stor symboleffekt. For det er lett å føle seg maktesløs, men vi kan alle bidra med vårt. Avhold aksjoner i AUFs lokallag, samle inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid på Gaza, skriv leserinnlegg, gå med palestinaskjerf på skolen, sett klistremerker på bøkene dine og la vær å kjøpe Jaffa-appelsiner. Det er små markeringer, men om vi alle gjør det, vil det spille en forskjell. Det vil bli lagt merke til her hjemme, men ikke minst for våre palestinske venner som fortjener all den støtten de kan få. Bli med og vis avsky mot Israels brutale overgrep og støtt det palestinske folkets kamp for rettferdighet.

Mange mener dette blir begynnelsen på slutten på Israels undertrykkelse og okkupasjon. At det har gått for langt – at det vil komme et vendepunkt. La oss håpe det. Men det er ikke sikkert, for Israel har også tidligere gjort grove overtramp mot menneskeheten. Også tidligere har vi sagt at det har vært starten på slutten, og at det har gått langt utover det vi kan akseptere. For det kommer ikke et vendepunkt før verden bestemmer seg for det. La oss gjøre mandagens overgrep til et vendepunkt - la oss få den aksjonen til å bli siste dråpe for verdenssamfunnet. La oss være en felles røst som sier at nok er nok, og la oss sette større makt bak krava. Vi er nødt til å ta klare standpunkt – vi kan ikke la flere av våre palestinske venner dø.

Stans blokaden – frigi Gaza!
Stopp okkupasjonen – fritt Palestina! 

Ingen kommentarer: