fredag 8. oktober 2010

Modig valg av Nobelkomiteen, nå må Norge være like modige!

I dag er verdens oppmerksomhet rettet mot Norge. Nobelkomiteen utpeker den de mener mest fortjener anerkjennelse og støtte for sitt fredsarbeid. Fred kan aldri oppnås uten grunnleggende menneskerettigheter og demokrati, og dette er en modig utdeling.

For første gang siden 1989 gis fredsprisen til en som har jobbet for demokrati i Kina. Det er god grunn til å rose Nobelkomiteen for utdelinga til Liu Xiaobo. Kina har advart Nobelkomiteen og når Kina reagerer så kraftig som de gjør i dag, så er det et bevis på at prisutdelingen var riktig.

Liu Xiaobo betaler en høy pris for sitt engasjement. I 2009 ble han dømt til 11 år i fengsel etter å ha vært en av mennene bak demokratioppropet Charter 08. Og Liu er en av de sentrale i demokratibevegelsen som endte med studentopprører på Den Himmelske Fredsplass i 1989. det som skjedde der er en illustrasjon på hva kampen for ytringsfrihet og demokrati kan bety. Ikke-voldelige aktivister ble møtt av soldater og stridsvogner, og flere hundre mennesker måtte bøte med livet.


Norge er et av få land som har en menneskerettighetsdiaolog med Kina. Det er bra at Norge har dialog med verdens mest folkerike land. Men dessverre har press fra det internasjonale samfunnet ikke ført til store endringer, tvert imot mener mange menneskerettighetsorganisasjoner at utviklingen i Kina går i negativ retning. Etter 13 år med menneskerettighetsdialog er det på tide at Norge legger større press på Kina. Jeg håper fredsprisen kan bidra til dette. Fredsprisen er en viktig anerkjennelse av Liu Xiaobo og alle andre som kjemper for demokrati i Kina.

Jeg mener at Norge må gjøre mer for demokratibevegelsen i Kina, og håper at dagens fredsprisutdeling kan være et startskudd for det. Norge er nå inne i en prosess og forhandler om en frihandelsavtale med Kina. AUF må kreve at Trond Giske stiller strengere krav om en positiv utvikling når det gjelder menneskerettigheter. Våre handelsinteresser kan aldri gå foran hensynet til grunnleggende menneskerettigheter.

Over hele verden sitter tusenvis av mennesker i fengsel som politiske fanger. De er mennesker som ofrer sin egen frihet for vår felles frihet. Dette er en pris for alle politiske fanger og en påminnelse om at vi alltid må gjøre mer. For ingen er fri før alle er fri.

Ingen kommentarer: