torsdag 7. oktober 2010

En mer offensiv klimapolitikk!Vår generasjons største utfordring er klimakampen. Skal vi lykkes er vi avhengig av modige politikere som tørr å vise vei og som viser vilje til handling. Derfor var det viktig at vi vant valget i fjor, for en regjering dominert av Høyre og FrP ville neppe hatt klima som sin felles store kampsak. Partier som mener at økonomi skal gå foran økologi vil aldri løse de miljøutfordringene vi står overfor.

Nicholas Stern som er mannen bak den anerkjent Sternrapporten har sagt at klimaendringene er den største og mest vidttrekkende markedssvikten som noensinne er sett. Og når markedet er problemet, kan markedet heller ikke være løsningen. Derfor trenger vi rødgrønne politikere med mot i brøstet og vett i pannen!

Det er mange gode tiltak i statsbudsjettet: regjeringen følger opp satsningen mot avskoging av regnskoegn ute i verden og bevilger mer penger til klimatiltak internasjonalt. Det er også bra at regjeringen ikke øker avgiften på biodiesel, at belønningsordningen for kollektivtrafik i de store byene økes og at den satser på klimakutt i transportsektoren. Men jeg mener vi må gjøre mer og den rødgrønne regjeringa kunne satt et tydligere miljøstempel på statsbudsjettet.

Penger til åpning av Jan Mayen
Regjeringen setter av 10 millioner til å åpne havområdene utenfor Jan Mayen for olje- og gassvirksomhet. AUF ønsker at all utvinning av olje og gass på norsk sokkel skal være avviklet innen 2050. Dette skal gjennomføres ved at det ikke gis nye utvinningstillatelser, og at man gradvis faser ut eksisterende felt. Åpning av nye havområder er med andre ord ikke løsninga på klimautfordringene!

Kutter i CO2-håndtering 
Et av de verste kuttforslagene i statsbudsjettet er ønsket om å redusere bevilgningene til CO2-håndtering med 800 millioner. Det går blant annet utover rensing av et av landets største punktutslipp, nemlig gasskraftverket på Kårstø. Resultatet er at nok et miljøløfte ser ut til å bli brutt. AUF har hele veien krevd rensing av Kårstø fra dag en. Nå er vi på overtid og vi i AUF gir oss ikke før det er på plass!

Svak satsning på havvindmøller
Regjeringen vasler en liten økning til pilot- og demonstrasjonsprosjekt av havvind på 30 millioner. AUF vil at Norge skal bli en ledende nasjon på havvindmøller, 30 millioner blir derfor en alt for svak satsning. Skal vi nå vårt mål om å være ledende på dette området må pengeoverføringene mangedobles.

Slår beina under Klimaforliket
Regjeringen svikter også på et sentralt punkt i Klimaforliket fra Stortinget. Her ble det lovet at det skulle legges frem egne klimagassbudsjett for å synliggjøre hvordan statsbudsjettet påvirker klimagassutslippene. Tre år seinere har det ikke skjedd noen ting. 

Klimakampen handler om solidaritet ovenfor de fattige i verden som blir hardest rammet og generasjonene som kommer etter oss. AUF må stå på for at Norge skal gjøre mer, vi har et moralsk ansvar for å vise vei. Vi har pengene og mulighetene, nå trenger vi bare viljen til å legge om til et fornybart samfunn allerede nå!

Ingen kommentarer: