torsdag 19. august 2010

Støtt ofrene i Pakistan!


På lørdag ble Pakistans nasjonaldag markert, men i Pakistan var ikke dagen for feiring, men sorg over de som har mistet familie, hjem og jobb i den store flomkatastrofen. 14 millioner mennesker er berørt av det som er den største naturkatastrofen i verden på mange år.  Det er flere enn de som ble berørt av tsunaimen,  jordskjelvet i Pakistan i 2005 og jordskjelvet i Haiti til sammen. 1600 mennesker har alt mistet livet i flomkatastrofen, og det fryktes at tallene vil stige dramatisk i løpet av kort tid. FN advarer om at så mye som 3,6 millioner barn kan dø av infeksjonssykdommer.
Ved å ringe 820 44 750 gir du 200 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Pakistan. Jeg oppfordrer også alle til å støtte opp om deres eller andre humanitære organisasjoners arbeid i Pakistan. 

FNs generalsekretær Ban Ki-moon befinner seg for tida i Pakistan og uttalte at han aldri har sett noe område være verre berørt av en naturkatastrofe.  Allikevel sliter FN og store internasjonale hjelpeorganisasjoner med å få samlet inn nok penger, slik at de kan hindre massedødsfall og bidra til gjenoppbygging av katastrofeområdene.  Da tsunamien slo inn over Sørøst-Asia sto verdens ledere i kø for å bidra. Det ble vist en enorm vilje til å støtte ofrene, og til å bidra til gjenoppbygging etter en katastrofe der mange av ofrene var vestlige turisterDet er trist at man nå ikke klarer å mobilisere den sammetypen støtte.

Det er på tide at verdens ledere drar opp lommeboka og gir så monner.
  Det er bra at den norske regjeringa har gitt 100 millioner, men det er behov for mye mer for å sikre ofrene vann, mat og tak over hodet. Jonas Gahr Støre og Erik Solheim bør sørge for at Norge øker våre bidrag, og legge press på andre land så de skal gjøre det samme. Hjelpen må fram!
Ved å ringe 820 44 750 gir du 200 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Pakistan. Jeg oppfordrer også alle til å støtte opp om deres eller andre humanitære organisasjoners arbeid i Pakistan. 


Ingen kommentarer: