lørdag 21. august 2010

På tide med et krafttak for barnevernet!

Norge er kåret til det verdens beste land og bo i, dette er et resultat av over 100 års kamp fra arbeiderbevegelsen i Norge. Vår bevegelse har kjempet fram et velferdssamfunn for å utjevne forskjeller og for gi alle de samme mulighetene. Vi er stolte av det vi har fått – men ikke fornøyde. For fortsatt er det alt for mange som sitter nederst ved bordet og som ikke får ta del i fellesskapet og danse sine liv på fellesskapets dansegulv. Vi vet at en god oppvekst er avgjørende for et godt liv, derfor er det helt uakseptabelt at 3 av 10 barnevernsbarn ikke klarer seg som voksne. Mange av de er utsatt for et dobbelt svik – først av sin familie og så av det offentlige. Derfor er en av de store utfordringene fremover å styrke barnevernet.


De fleste av oss kjenner noen som har vært innom barnevernet, og dette er barn og ungdom som virkelig fortjener å bli satt høyt på den politiske dagsorden. Og som Norges største ungdomsorganisasjon, mener jeg at AUF bør engasjere seg mer for de ungdommene som er mest utsatt. Vår solidaritet skal alltid gjelde for de som trenger den mest.
Det finnes mange ildsjeler i barnevernet som gjør en utrolig god innsats for barn og unge hver eneste dag. Men sannheten er at det er for få ansatte. Mellom 2002 og 2009 økte antall barn med tiltak fra barnevernet med 35 % og antall undersøkelsessaker med 60 %. I samme periode var det kun en økning av ansatte på 23 %. Heldigvis er dette noe den rødgrønne regjeringa gjør noe med, og har i år bevilget penger til 400 nye stillinger i det kommunale barnevernet. Men kommunene følger ikke opp, og til nå er det bare på plass 173 nye stillinger.
Vi må få til et krafttak i barnevernet, fordi vi vet at når vi svikter barn og unge er det også en fattigdomsfelle. Barnevernsbarn har mye større sjanse for å falle fra i skolen, over halvparten av tidligere barnehjemsbarn tjener under 200.000 i året og over 85 prosent har mottatt sosialhjelp.
Min oppfordring til alle unge folkevalgte for Arbeiderpartiet er derfor å sette barnevern på dagsorden i kommunen. Gjør utsatte barn og unge til en prioritet, og sørg for at din kommune bruker pengene på flere ansatte i barnevernet. Dette dreier seg virkelig om sosialdemokratiets kjerneoppgave, nemlig å utjevne forskjeller og løfte de som sitter nederst ved bordet. Vi har ikke råd til å svikte flere barn!

Ingen kommentarer: