tirsdag 24. august 2010

Kunnskap er makt!

I disse dager inntar tusenvis av unge, håpefulle skolebenken rundt om i hele landet. Vi vet hvor viktig utdanning er og kunnskap til alle har vært et av våre aller viktigste virkemidler for å bekjempe sosiale forskjeller. Det har også ført til at Norge er et land med lite sosial uro.
Selv om vi fremdeles har mange utfordringer her hjemme, står kampen om utdanning først og fremst internasjonalt. I september skal FNs tusenårsmålsmøte evaluere statsledernes løfte om at alle barn skal få gå på skole innen 2015. Og det er en lang vei å gå før målet er nådd. Ifølge Redd Barna er det 72 millioner gutter og jenter som ikke får gå på skole, og 39 millioner bor i områder med krig eller konflikt.
Etter Israels grusomme krig mot Gaza i fjor, ligger fremdeles den tett befolkede kyststripen i ruiner. Alle har mistet noen, enten det er familie, venner eller naboer. Og det er ikke vanskelig å skjønne at mange barn er traumatiserte etter å ha opplevd krig, frykt og savn.

For disse barna kunne skolen bidratt til å normalisere hverdagen og gi håp om at det tross alt, fantes en fremtid. Men Redd Barna melder nå at 39.000 palestinske barn på Gaza ikke får skolegang. Det er ikke først og fremst fordi det mangler penger, lærere eller utstyr.

Årsaken er Israels blokade av Gaza. Etter å ha bombet Gaza sønder og sammen og ødelagt 159 skoler, nekter nå Israel å slippe inn bygningsmateriale som kan sørge for å få bygget opp igjen skolene. Resultatet er at flere og flere barn ikke får noen utdanning, og heller ikke hjelp til å takle de traumene de har vært gjennom.

Israels blokade har katastrofale følger, og verst rammer det uskyldige barn. Men det vil nok også ramme Israel, barn som vokser opp uten fremtidshåp har mye større sjanse for å søke ekstreme miljøer. På den måten bidrar Israel til å skape mer hat, og hat er aldri et godt utgangspunkt for en fredelig løsning. Veien til fred går gjennom utdanninga og håp til palestinerne på Gaza!

Ingen kommentarer: